Escolla o método de identificación

Chave365

Acceso con Chave365: sistema de identificación e sinatura electrónica mediante clave que facilita a utilización de servizos electrónicos ofrecidos pola Xunta de Galicia. Acceda a Máis información para coñecelo mellor, ou prema en Darse de alta se quere rexistrarse.

Consultar os certificados admitidos

Certificado Electrónico

Acceso con certificado dixital: identificación e sinatura electrónicas mediante DNI electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede electrónica. Pode acceder á listaxe premendo en Consultar os certificados admitidos.
Acceder como persoa autorizada
Acceder como persoa autorizada: Tras a súa identificación, poderá seleccionar unha autorización de entre as que teña dispoñibles para actuar como persoa autorizada.